Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Nawara" S.C. Nawara Czesław, Jan, Stanisław, Tadeusz realizuje projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wzmocnionych, kaskadowych palet" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania palety kaskadowej o znacznie ulepszonych właściwościach, wykorzystującej m.in. w swojej strukturze materiałowej gatunki drewna szybkorosnącego.

Planowane efekty:
1. Zmniejszenie zużycia surowca niezbędnego do wytworzenia jednej palety.
2. Zastosowanie w ramach palety drewna szybkorosnącego przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanych parametrów nośności i wytrzymałości.
3. Zmniejszenie ciężaru własnego palety.
4. Zwiększenie powierzchni użytkowej palety.

 

Wartość projektu: 14.162.862,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6.000.000,00 zł